Zaloguj

REGULAMIN
INTERNETOWEGO BANKU MUZYKI I DZWIĘKÓW
bankmuzyki.com.pl

§ 1

Internetowy bank muzyki i dźwięków działający w ramach serwisów internetowych znajdujących
się pod adresami: www.bankmuzyki.com.pl zwany dalej bankmuzyki.com.pl
prowadzi firma "Produkcja Muzyczna" z siedzibą:
ul. A.Boboli 10, 87-152 Łubianka, NIP 956-145-40-16, REGON 870457734


§ 2

Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie
z Polityką Prywatności serwisu internetowego bankmuzyki.com.pl


§ 3

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
oraz warunków Umowy Licencyjnej do utworów muzycznych
znajdujących się w ofercie bankmuzyki.com.pl


§ 4

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.


§ 5

Przed dokonaniem zamówienia każdy Licencjobiorca zobowiązany jest do bezpłatnego
zarejestrowania się na stronie w zakładce Twoje konto, oraz do pełnego i zgodnego ze stanem
faktycznym wypełnienia formularza rejetracyjnego.


§ 6

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego
potwierdzającą przyjęcie zamówienia - na adres mailowy podany podczas rejestracji.
Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie
to mogło nie wpłynąć do Sklepu - konieczny jest wówczas kontakt.


§ 7

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez firmę "Produkcja Muzyczna"
informacji od serwisu obsługującego płatności internetowe o wykonanej transakcji lub po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie firmy "Produkcja Muzyczna"


§ 8

Firma "Produkcja Muzyczna" zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów
znajdujących się w ofercie, jak również do wycofania poszczególnych
produktów i usług z oferty bez uprzedzenia.


§ 9

Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem.


§ 10

Jeżeli istnieje konieczność podania autora zakupionej muzyki podajemy:
www.bankmuzyki.com.pl


§ 11

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem bankmuzyki.com.pl
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać:
imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr rachunku oraz opisać przedmiot reklamacji.


§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Firma "Produkcja Muzyczna", operator strony bankmuzyki.com.pl nie przetwarza,
nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych
przez Użytkowników wyżej wymienionej strony www


§ 2

Sonidos.pl gwarantuje każdemu użytkownikowi prawo do wglądu, poprawienia
oraz usunięcia swoich danych osobowych.


§ 3

Podane przez Użytkowników dane przetwarzane są jedynie w celach realizacji zamówienia.


§ 4

bankmuzyki.com.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania
zmian w Polityce Prywatności.
Copyright © 2011 - 2021 bankmuzyki.com.pl

ostatnia aktualizacja: 06-03-2018